Varor och tjänster från Polen

 

Välkommen till vår sida för dig som vill handla varor eller beställa tjänster från Polen. Efter att har lämnat kommunisttiden bakom sig har Polen utvecklad nu till en av dom snabbast växande ekonomi i hela EU. Högutbildat och billig arbetskraft gör att polska företag kan erbjuda nu högkvalitativa varor och tjänster till en konkurrenskraftig pris. Vi hjälper dig att hitta dom bästa erbjudanden och få dom säkert hem till Sverige. 

Enligt färska siffror så finns det över 2 miloner aktiva företag i Polen just nu. Mer än i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillsammans. Det gör Polen till en av dom allra största marknaden i EU och en mycket attraktiv affärspartner. Undersökningar från bland annat SCB och Business Sweden säger att 75 % av svenska företag ser Polen som en bra eller mycket bra partner att göra affärer med.

Det finns masvis med varor i Polen som är både billiga och konkurrenskraftiga gentemot dom som produceras i Sverige och som är samtidigt av lika hög kvalite. Anledningen till detta är förstås att tillgången till högutbildat arbetskraft är både billigare och bättre än i Sverige. Samma sak gäller tjänster även om dom brukar inte betraktas av svenskar som lika. Men att hitta dom bästa varor och tjänster i mängden av erbjudanden kan vara både tidskrävande och besvärlig.

Så värför inte överlämna det till oss! Via många kontakter har vi genom åren hunnit bygga en stor bas med olika slags företag och tillverkare som som snabbt via oss kan erbjuda dig önskade varor eller tjänster till dom bästa priser. Och vi ska se till att du ska få bästa erbjudandet och ska vara nöjd med våra tjänster.


 

Snabbfakta om Polen:

 

Drygt 38 miljoner invånare.

50% av befolkningen under 35 år, 35% under 25 år.

Den åttonde största marknaden i Europa, den trettionde största i världen.

Den femte mest attraktiva marknaden i världen för utländska nvesteringar enligt AT Kearney´s Foreign Direct Investment Confidence Index.

Ca 16 000 utländska investerare.

Mycket hög utbildningsnivå – 427 högskolor och en kultur där utbildning anses mycket viktig.

Ca 2 000 000 högskolestuderande i slutet av 2019.

En av de högsta tillväxttakterna i Europa - mellan 5 och 6% i  BNP tillväxt  samtidigt som inflationen understiger 1,5%.

Löneklyftorna är mycket stora – företagsledare och specialister är ofta välbetalda, särskilt i Warszawa, medan en genomsnittlig månadskostnad för en industriarbetare understiger 10 000 kronor inklusive de sociala avgifter som betalas av arbetsgivaren.

Levnadskostnader är dock mycket låga i Polen och livsmedelspriser tillhör till dom lägsta i hela EU.


 

Äffärsetablering i Polen

 

Etableringsformer:

Etableringsformer, indirekt etablering

Distributörsavtal

Agentavtal

Annan överenskommelse med en polsk representant som bedriver självständig näringsverksamhet

Anställning.

Etableringsformer, direkt etablering

Utländska investerare kan numera använda sig av alla polska företagsformer (motsvarar i stort sett de svenska) för sina investeringar och kan också etablera filialer till utländska företag samt representationskontor.

De sistnämnda kan dock enbart syssla med reklam och marknadsföring.

Rent praktiskt torde fortfarande aktiebolagsformen oftast vara intressantast vid direkt etablering.

Polen har, liksom t ex Tyskland och även Sverige, två olika aktiebolagsformer – limited liability company (Sp. z o. o. = Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością = Bolag med begränsad ansvarighet) och joint stock company (SA = Spółka Akcyjna).

 

Aktiebolagsformen sp. z o. o.

Har likheter med ett svenskt privat aktiebolag.

Aktiekapitalet måste vara minst 50 000 PLN.

Bolag (polskt eller utländskt) med endast en ägare får ej bilda 100%-igt ägt dotterbolag – minst ytterligare en ägare krävs – kan vara ett annat koncernbolag 

En aktie berättigar till en röst.

Preferensaktier kan ha rätt till utdelning som med 50% överstiger utdelningsrätten för ordinarie aktier.

 

Aktiebolagsformen SA

Har vissa likheter med publikt aktiebolag i Sverige

Lämpar siig främst vid planer på eventuell notering eller då antalet ägare är relativt stort.

Kan dock bildas även av en enda aktieägare (som i sin tur måste ha fler än en aktieägare).

Bättre minoritetsskydd är i sp. z o. o.

Den enda tillåtna företagsformen i vissa branscher – t ex för banker och försäkringsbolag

Lägsta aktiekapital 500 000 PLN.

Aktiekapitalet kan anges i form av ett intervall.

Management Board fungerar i stort sett som i sp z o o.

Socialförsäkringsavgifter

Socialförsäkringsavgifter erläggs dels av arbetsgivaren och dels av arbetstagaren.

Arbetsgivaren erlägger månatligen mellan 19,71 och 22,41% av bruttolönen.

Arbetstagaren erlägger 18,71% av bruttolönen, vilket är avdragsgillt i inkomstskattehänseende och dras av från bruttolönen samt levereras in till socialförsäkringsmyndigheten av arbetsgivaren.

Från och med år 2005 gäller det att non-residents från EU länder kan undantas från socialförsäkringsplikten förutsatt att de kan uppvisa E 101 certificates, enligt vilka de är föremål för socialförsäkring i sina hemländer.

Bolagsskatt

Bolagsskatt, skattesatsen

Skattesatsen är 19%.

Observera dock att det i Polen, i jämförelse med bl a Sverige, finns fler icke avdragsgilla kostnader vilket innebär att den effektiva skattesatsen kan anses vara högre än den nominella.

Bolagsskatt, beskattningsåret

Beskattningsåret är generellt lika med kalenderåret, men skattskyldiga kan även välja annat beskattningsår bestående av12 på varandra följande månader.

Det första verksamhetsåret eller i samband med ett byte av beskattningsår kan beskattningsåret vara kortare eller längre än 12 månader.

Bolagsskatt, årlig och månatlig deklaration

Den årliga bolagsskattedeklarationen skall lämnas in senast tre månader efter beskattningsårets utgång.

Månatliga bolagsskattedeklarationer skall normalt lämnas in senast den tjugonde påföljande månad och utgör grunden för betalning av preliminär bolagsskatt, baserad på det resultat som ackumulerats under den del av beskattningsåret som deklarationen omfattar.

Bolagsskatt, preliminär

Det finns vissa möjligheter att undvika månatliga bolagsskattedeklarationer och att i stället betala preliminärskatt   baserad på föregående års beskattningsbara vinst, men de flesta företag avstår de facto från att utnyttja detta alternativ.

Bolagsskatt, slutlig

För högt inbetald preliminär bolagsskatt bör som regel återfås inom tre månader från inlämnandet av bolagsskattedeklarationen.

För lågt inbetald preliminärt bolagsskatt medför skyldighet att inbetala det felande beloppet senast vid den tidpunkt som gäller för inlämnande av den årliga bolagsskattedeklarationen.


 

Vad kan vi göra för dig?

 

Förmedling av varor eller tjänster från Polen, sökande efter kunder och affärspartners i Polen, reklam och marknadsföring på den polska marknaden , marknadsundersökningen för den valda produkten eller tjänst från Polen, såväl som en mängd andra tjänster skräddarsys individuellt önskemål och behov av våra kunder är bara en del av vår verksamhet. Vi säkerställer att förutsättningarna för lyckad affär finns på plats och erbjuder skräddarsydd rådgivning anpassade utifrån våra kunders specifika behov.

När det finns på plats hjälper vi dig med att effektivt nå fram till marknaden, hitta nya intäktsströmmar och all övrig hjälp och konsultation. Men vi har också mycket annat att erbjuda,så kolla runt och se vad vi kan göra för dig och för kunna hjälpa dig eller din företag.


 

Hur fungerar det?

 

Företag kontaktar oss genom att fylla och skicka ansökningsformulär. I formuläret måste du ange, bland annat: Företagets namn, typ av verksamhet, kapacitet, beskrivning av produkt samt all annan information som kan vara användbara för oss..

Det första steget för oss vid mottagandet av formuläret är att genomföra en undersökning av marknaden för den valda produkten (gäller endast för export varor/tjänster till Polen) baserade på uppgifter från den beskrivning som har  lämnats av kunden. Undersökningen har för syftet att kontrollera om det finns möjligheter och förutsättningar  för försäljning och marknadsföring av varan på den valda marknaden och därmed ytterligare samarbetet med os.

Om resultatet undersökningen visar sig vara positiv kommer vi att kontakta igen kunden för att få mer information om ditt företag och diskutera detaljerna i ytterligare samarbete.

Privat person kan däremot vända sig till oss direkt utan dessa krav. Det gäller för samtliga av våra tjänster. 

Ett sådant samarbete kan vara  såväl permanenta men även begränsa sig till enskilda order, såsom: kontakt med det berörda företaget på uppdrag av klienten, förberedelse  och presentation av varan för den nya kunden osv.

Villkoren för samarbetet sätts individuellt med kunden och i enlighet med svensk lag och regler om den fria rörligheten av varor och tjänster mellan företag inom den Europeiska Unionen.


 

Viktigt att komma ihåg!

 

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart säga upp de tidigare ingångna kontrakt utan att ange skäl i följande fall: 

Om ett företag eller en privatperson har angett information som inte stämmer med den som finns i företagsregistret i landet där företaget har säte.

Om det finns misstankar om att företag eller en privatperson bedriver en olaglig verksamhet och erbjuder varor och tjänster, som kräver en speciell licens, utom de som man redan har angett i ansökningsformuläret.

Om det finns misstankar om att den företag/privat person bedriver verksamhet som är oförenlig med gällande lagar om ekonomisk verksamhet inom den Europeiska Unionen. Om företaget eller privatperson erbjuder produkter och tjänster som innehåller material som skyddas av ett patent eller upphovsrätt utan tillstånd. I andra fall, gäller de allmänna villkoren i EU-direktivet om utbytet av varor och tjänster mellan företag inom Europeiska Unionen.


 

Ställ en fråga till Oss!

 

Om du har några funderingar angående ovanstående information så kontakta oss gärna. Vi svarar såklart på alla dina frågor om Polen, köp av varor eller tjänster samt mycket annat som gäller detta landet.

Vi hjälper dig gärna också med alla slags konsultation. Använd vår kontaktformulär som finns nedanför. Här är det mycket viktigt att så bra som möjligt beskriva ditt ärende så vi kan snabbt som möjligt samla alla dom information som du behöver angående varor eller tjänster från Polen.

 Ibland kan det dröja innan du få svaret, då vi i sin tur måste kontakta den polska sidan och skicka din förfrågan först. Det är dock nödvändig för att ge dig den bästa service och samtidigt försäkra sig att vara eller tjänst som du är intresserad av är tillgänglig för priset som du kan vara nöjd med.

Det var allt som vi hade att erbjuda om vår verksamheten angående den polska marknaden. Vi hoppas att denna information kan hjälpa dig som vill samarbeta med oss och att du rekommenderar vår sajt för dina vänner. Lycka till och tack för besöket!